Kalkuler.no

Tidsforskjell regner ut avstand mellom to punkter i tid

Kalkulatoren regner ut antall dager, timer, minutter og sekunder mellom to tidspunkter, og tar hensyn til skuddår for å være korrekt.