Kalkuler.no

Historiske kroneverdier og inflasjon basert på konsumprisindeks (KPI)

kr

Konsumprisindeks

Konsumprisindeksen i Norge beregnes av Statistisk Sentralbyrå, og betegner prisutviklingen på varer og tjenester som privatpersoner etterspør. Den kan brukes som et mål på inflasjon i landet.

Data for denne kalkulatoren er hentet fra SSB.

=