Kalkuler.no

Andregradslikninger Finner nullpunkt vha ABC-formelen

x2 + x +

ABC-formelen

ABC-formelen brukes til å finne nullpunkter i en andregradslikning, altså de verdiene av x som gir likningen verdi 0. Andregradslikningen skrives:

Nullpunktene finnes via ABC-formelen:

Mer om andregradslikninger